Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2019/11/22 17:50]
webmaster
start [2020/03/16 10:54] (aktuální)
webmaster
Řádek 1: Řádek 1:
 {{ :​hradcanska-logo.png?​|}} {{ :​hradcanska-logo.png?​|}}
 +==== Upozornění ====
 +| V souvislosti s probíhajícím šířením nákazy COVID 19 může být provoz některých ordinací omezen. Prosím sledujte oznámení na jednotlivých stránkách níže. |
 +
   * [[http://​www.mudr-kapral.cz/​|Gynekologie]]   * [[http://​www.mudr-kapral.cz/​|Gynekologie]]
   * [[wip|Neurologie]]   * [[wip|Neurologie]]