Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obory:prakticky_lekar [2020/03/15 21:16]
webmaster [Praktický lékař pro dospělé]
obory:prakticky_lekar [2020/05/01 12:50] (aktuální)
webmaster
Řádek 1: Řádek 1:
 === OMEZENÍ PROVOZU === === OMEZENÍ PROVOZU ===
-Vzhledem k nastalé mimořádné situaci ​v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID 19 bude +Vzhledem k pokračování nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID 19 bude 
-s platností **od pondělí ​16března ​2020 do odvolání** omezen ​provoz ​všech ordinací Střediska ​lékařské +s platností **od pondělí ​4května ​2020** provoz ​ordinace praktického ​lékaře ​pro dospělé upraven ​takto:
-péče takto: ​+
  
-**provozní doba : pondělí – pátek ​8:​00-12:​00** +|**Pondělí**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-  Ruší se všechna objednaná vyšetření s výjimkou vyšetření předoperačních. +|**Úterý**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 
-  * Nebudou ​prováděna pracovně lékařská vyšetření (vstupní, výstupní a periodická) +|**Středa**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-  * Recepty na léky budou vydávány výhradně elektronickou formou na telefonickou nebo e-mailovou žádost. +|**Čtvrtek**| 8:00 - 12:00 | --- | 
-  * **Pacienti, kteří nemají příznaky infekce COVID 19** (teplota, kašel, bolesti hlavy a svalů a bolesti v krku) mohou být akutně ošetřeni v ordinacích ORL, foniatrie a v ordinaci praktického lékaře pro dospělé po předchozí telefonické domluvě.+|**Pátek**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 | 
 + 
 +  * Nadále nebudou ​prováděna pracovně lékařská vyšetření (vstupní, výstupní a periodická)
   * **Pacienti s příznaky akutní infekce dýchacích cest** mohou kontaktovat lékaře pouze telefonicky. Lékař jim podá příslušné informace s doporučením dalšího postupu.   * **Pacienti s příznaky akutní infekce dýchacích cest** mohou kontaktovat lékaře pouze telefonicky. Lékař jim podá příslušné informace s doporučením dalšího postupu.
 +  * **Ve čtvrtek 14. května 2020 budou z provozních důvodů všechny ordinace uzavřeny.**
 Děkujeme za pochopení \\ Děkujeme za pochopení \\
 MUDr. Pavel Lašťovička \\ MUDr. Pavel Lašťovička \\
Řádek 22: Řádek 24:
 mail: <​praktickylekar@marjanka.cz>​ mail: <​praktickylekar@marjanka.cz>​
  
-|**Pondělí**| ​7:30 - 12:30 | 13:00 - 18:00 | +|**Pondělí**| ​8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-|**Úterý**| ​7:30 - 12:30 | 13:00 - 15:00 | +|**Úterý**| ​8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 
-|**Středa**| ​7:30 - 12:30 | 13:00 - 19:00 | +|**Středa**| ​8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-|**Čtvrtek**| ​7:30 - 12:30 //​13:​00 ​14:​00//​* ​+|**Čtvrtek**| ​8:00 - 12:00 | --- 
-|**Pátek**| ​7:30 - 12:30 //13:00 - 15:00//* | +|**Pátek**| ​8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 |
- +
-* //Pouze objednaní pacienti//+