OMEZENÍ PROVOZU

Vzhledem k nastalé mimořádné situaci v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID 19 bude s platností od pondělí 16. března 2020 do odvolání omezen provoz všech ordinací Střediska lékařské péče takto:

provozní doba : pondělí – pátek 8:00-12:00

  • Ruší se všechna objednaná vyšetření s výjimkou vyšetření předoperačních.
  • Nebudou prováděna pracovně lékařská vyšetření (vstupní, výstupní a periodická)
  • Recepty na léky budou vydávány výhradně elektronickou formou na telefonickou nebo e-mailovou žádost.
  • Pacienti, kteří nemají příznaky infekce COVID 19 (teplota, kašel, bolesti hlavy a svalů a bolesti v krku) mohou být akutně ošetřeni v ordinacích ORL, foniatrie a v ordinaci praktického lékaře pro dospělé po předchozí telefonické domluvě.
  • Pacienti s příznaky akutní infekce dýchacích cest mohou kontaktovat lékaře pouze telefonicky. Lékař jim podá příslušné informace s doporučením dalšího postupu.

Děkujeme za pochopení
MUDr. Pavel Lašťovička
ředitel


Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Michaela Lašťovičková
MUDr. Přemysl Nový
MUDr. Klára Srbová

Tel: 233 358 782
mail: praktickylekar@marjanka.cz

Pondělí 7:30 - 12:30 13:00 - 18:00
Úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:30 13:00 - 19:00
Čtvrtek 7:30 - 12:30 13:00 - 14:00*
Pátek 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00*

* Pouze objednaní pacienti