Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obory:orl_foniatrie [2020/03/16 19:28]
webmaster [Otorhinolaryngologie]
obory:orl_foniatrie [2020/05/01 22:00] (aktuální)
webmaster
Řádek 1: Řádek 1:
 === OMEZENÍ PROVOZU === === OMEZENÍ PROVOZU ===
-Vzhledem k nastalé mimořádné situaci ​v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID 19 bude +Vzhledem k pokračování nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID 19 bude 
-s platností **od pondělí ​16března ​2020 do odvolání** omezen ​provoz ​všech ​ordinací ​Střediska ​lékařské +s platností **od pondělí ​4května ​2020** provoz ordinací ​ORL a foniatrie upraven takto: 
-če takto: ​+  * foniatrická vyšetření budou prováděna pouze u objednaných pacientů 
 +  * ORL vyšetření budou prováděna u pacientů s doporučením bez omezení, u ostatních po předchozí telefonické domluvě. 
 +  * **Pacienti s příznaky akutní infekce dýchacích cest** mohou kontaktovat ​lékaře pouze telefonicky. Lékař jim podá příslušné informace s doporučením dalšího postupu. 
 +  * **Ve čtvrtek 14. května 2020 budou z provozních důvodů všechny ordinace uzavřeny.**
  
-**provozní doba : pondělí – pátek 8:​00-12:​00** 
-  * Ruší se všechna objednaná vyšetření s výjimkou vyšetření předoperačních. 
-  * Nebudou prováděna pracovně lékařská vyšetření (vstupní, výstupní a periodická) 
-  * Recepty na léky budou vydávány výhradně elektronickou formou na telefonickou nebo e-mailovou žádost. 
-  * **Pacienti, kteří nemají příznaky infekce COVID 19** (teplota, kašel, bolesti hlavy a svalů a bolesti v krku) mohou být akutně ošetřeni v ordinacích ORL, foniatrie a v ordinaci praktického lékaře pro dospělé po předchozí telefonické domluvě. 
-  * **Pacienti s příznaky akutní infekce dýchacích cest** mohou kontaktovat lékaře pouze telefonicky. Lékař jim podá příslušné informace s doporučením dalšího postupu. 
 Děkujeme za pochopení \\ Děkujeme za pochopení \\
 MUDr. Pavel Lašťovička \\ MUDr. Pavel Lašťovička \\
Řádek 23: Řádek 20:
 mail: <​slp@marjanka.cz>​ mail: <​slp@marjanka.cz>​
  
-|**Pondělí**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00 | +|**Pondělí**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-|**Úterý**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00+|**Úterý**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-|**Středa**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 19:00 | +|**Středa**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 | 
-|**Čtvrtek**| 8:00 - 12:00 | 13:00 14:00 +|**Čtvrtek**| 8:00 - 12:00 | --- 
-|**Pátek**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | +|**Pátek**| 8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 |
- +
-* Akutní případy do 18:00+